חומרי מחצבות
חומרי מחצבה לתשתיות, לסלילה, לתעשיית הבטון, מוצרי בנייה ולתעשיות אחרות.
סל מוצרים המיוצרים במחצבות הנסון, בתהליכי חציבה, גריסה וניפוי של אבן סלע טבעית דולומיטית, או גירית.

ייעוד

יישום

אגרגטים לתעשיית הבטון המובא הטיח והטיט, לתעשיית הבטון הטרום, מוצרי בנייה חרושתיים, אגרגטים לעבודות תשתית
https://www.hanson.co.il
.

מידע טכני

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
 • תיאור: סל מוצרים המיוצרים במחצבות החברה, בתהליכי חציבה, גריסה וניפוי של אבן סלע טבעית דולומיטית, או גירית. מקטעי החומרים ("פרקציות") מבוססים על גבולות הדירוג כמוגדר בתקנים ובמפרטים המקובלים, או מותאמים לדרישות הלק וחות על פי צרכיהם המיוחדים.
 • ייעוד: אגרגטים לתעשיית הבטון המובא הטיח והטיט, לתעשיית הבטון הטרום, מוצרי בנייה חרושתיים (בלוקים, מרצפות, אבנים משתלבות ריצוף ומוצרי פיתוח). אגרגטים לעבודות תשתית, מצעים ואגו"מ, אספלט, חצץ למסילות רכבת. אגרגטים לעבודות פיתוח וגנים ציבוריים, מגרשי ספורט וכד.' אגרגטים לשימושים אחרים: חקלאות ותעשייה. אגרגטים שטופים לשימושים שונים. 
 • תקנים ומפרטים רלוונטיים:  ת"י 3, ת"י 1865, ת"י 1885, ת"י 1886, המפרט הכללי לעבודות בניין פרקים  02, 03, 09, 51, 55. מפרטי מע"צ  מס' 23, 24, 32
 • הסמכה: חב' הנסון מוצרי מחצבה (ישראל) בע"מ. מוסמכת ע"י מכון התקנים למערכת איכות בהתאם לת"י ISO-9001 (מהדורה 2000) ע"י מת"י בהתאם לת"ת וכן ע"י מע"צסיווג, תכונות וייעודים

הר חנתון מגדל צדק נחל רבה נגב - דימונה
אגרגטים לבטון (ת"י 3) + + + +
אגרגטים למוצרי בניה (ת"י 3)
+ + + +
חול טיח (ת"י 3, 1920) + + - +
אגרגטים לתערובות אספלטיות (ת"י 3, 362) + - + -
אגו"מ (ת"י 1885) + + - -
מצע א' (ת"י 1885) + + + +
מצע ב' (ת"י 1885) + + + +
חומרי מילוי + + + +
"פוליה רכבת" (מפרט רכבת ישראל) + - + -
בקלש/גביונים - + + +
אגרגטים לעבודות פיתוח + + + +
אגרגטים לתעשיות אחרות + + + +
אגרגטים שטופים - + + +

דגשים והוראות

יתרונות: 

 • מחצבות הבטון ערוכות להתאים את מוצרי החברה לכל מפרט או דרישה עפ"י היעוד. 
 • ייצור המוצרים מתבצע תוך ליווי מקצועי וטכנולוגי צמוד. 
 • להנסון סל מוצרים משלימים: בטון מובא, אספלט, טיח ומוצרי תשתית וגמר. 
 • חומרי המחצבה מסופקים לאתר בכמויות הנדרשות בהתאם לאופי והתקדמות העבודה תוך תכנון מלאי מבוקר ועפ"י הזמנה. 
 • להנסון חטיבת הובלה אורגנית הפועלת 24 שעות ביממה, תהליך ההזמנה ותאום ההובלה פשוט ויעיל

הוראות ודגשים:

 • הזמנת חומרי המחצבהתתבצע באמצעות נציגי"הנסון" הנמצאים בקשר רציף עם קהל הלקוחות. 
 • לקוח חדש מתבקש ליצור קשר באמצעות משרדי המכירות בטלפונים כמפורט לעיל. 
 • הזמנת מוצרי מחצבה מיוחדים מחייבת העברת מפרט מתאים של החומרים הנדרשים וסוג העבודה לצורך עריכת סקר חוזה, התאמת המוצר והתארגנות לאספקה. 
 • הזמנת מוצרים סדרתיים ("מוצרי מדף") תתבצע בהתאם לכינוי הסטנדרטי של החומר
 • הזמנת כמויות גדולות במיוחד של חומר מחייבת הודעה מראש לצורך התארגנות מתאימה.
 • בעת ההזמנה יש להגדיר: מועדי אספקה, קצב אספקה רצוי, דרכי גישה וכד.' 
 • במקרה הצורך רצוי וניתן להזמין נציג מטעם חב' "הנסון" לסיור מוקדם באתר. 
 • בעת קבלת החומר באתר יזהה אותו נציג מוסמך מטעם המזמין באמצעות תעודת משלוח
PDF להורדה
אגרגטים
.

גיליון טכנולוגי

הוראות ודגשים בהזמנה וביישום
35