בטון מובא
פיו-דינמיק - SCC, בטון "זורם"
Self Compacting Concrete
בטון מובא בדרגת חוזק ב-30 עד ב-60 בעל יכולת זרימה, ציפוף והתהדקות עצמיים ותכונות אטימות וגימור משופרות. פיודינמיק SCC מהווה פריצת דרך בתעשיית הבטון בארץ ובעולם

ייעוד

יישום

יציקת אלמנטים מסובכים. חתכים צרים ואלמנטים בעלי גישה קשה לאמצעי שפיכה ו/או ציפוף. .
מחייב רצף יציקה, ללא צורך בציפוף כלשהוא. מאפשר שילוב סיבים סינתטיים או סיבי פלדה
מוצר מס' 18 א'
https://www.hanson.co.il
.

מידע טכני

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
  • תיאור: בטון מובא בדרגת חוזק ב-30 עד ב-60 בעל יכולת זרימה, ציפוף והתהדקות עצמיים ותכונות אטימות וגימור משופרות. פיודינמיק SCC מהווה פריצת דרך בתעשיית הבטון בארץ ובעולם
  • ייעוד:  יציקת אלמנטים מסובכים. חתכים צרים ואלמנטים בעלי גישה קשה לאמצעי שפיכה ו/או ציפוף
  • שימה: בשפיכה ישירה. במשאבה, במשאבת מייקו או באמצעות כלי מעביר ("סל מנוף")
  • יישום: מחייב רצף יציקה, ללא צורך בציפוף כלשהוא. מאפשר שילוב סיבים סינתטיים או סיבי פלדה
  • תקנים ומפרטים רלוונטיים: ת"י 466 חלק 1, ת"י 26,  ת"י 118, ת"י 601 והמפרטי הכללי לעבודות בניין פרק 02.


ייצור פיו-דינמיק מתבצע בתהליך רגיל במפעלים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של חב' "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקדמה טכנולוגית


סיווג, תכונות וייעודים

דגשים והוראות
תערובת פיו-דינמיק - מבחן שירוע
פיו-דינמיק S.C.C - פריצת דרך לחיסכון!
.

גיליון טכנולוגי

הוראות ודגשים בהזמנה וביישום
65