דלג לתוכן
בטון מובא
בטון סיבים
Fiber Reinforced Concrete
בטון מובא בדרגות חוזק שונות בתוספת סיבים סינטטיים, פולימרים, סיבי פלדה או סיבים אחרים

ייעוד

יישום

שיפור עמידות הבטון, בסדיקה, בנגיפה, בכפיפה או כהשלמה/תוספת לזיון הבטון בהתאם לסוג הסיבים.
נדרשת הקפדה יתרה על פילוג אחיד והומוגני של הסיבים בתערובת
מוצר מס' 70

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
 • תיאור: בטון מובא בדרגות חוזק שונות בתוספת סיבים סינטטיים, פולימרים, סיבי פלדה או סיבים אחרים
 • ייעוד: שיפור עמידות הבטון, בסדיקה, בנגיפה, בכפיפה או כהשלמה/תוספת לזיון הבטון בהתאם לסוג הסיבים.
 • מרכיבי התערובת: סיבים צמנט, אגרגטים, מוספים כימיים ותוספים מינרלים.
 • שימה בהתאם לסוג התערובת: בשפיכה ישירה, באמצעות כלים מעביר ("סל מנוף") משאבה, משאבת "מייקו" או מכונה להתזת בטון. 
 • יישום: נדרשת הקפדה יתרה על פילוג אחיד והומוגני של הסיבים בתערובת.
 • תקנים ומפרטים רלוונטיים: ת"י 466 חלק 1, ת"י 26, ת"י 118, ת"י 601 והמפרט הכללי לעבודות בניין, פרק 02.
ייצור הבטון מתבצע במפעלים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של חב' "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקדמה טכנולוגית.


סיווג, תכונות וייעודים

תכונות ומאפיינים

 סיבים סינטטיים

 סיבי פלדה

יתרונות

 • מצמצמים סדיקה פלסטית ברצפות ובמשטחים.
 • מגשרים על פני תופעות סדיקה שונות
 • משפרים את הליכי יציקת משטחים משופעים
 • משפרים לכידות.
 • מתאימים לטכנולוגיית בטון מותז


 • מצמצמים סדיקה פלסטית ברצפות ובמשטחים.
 • משפרים חוזק בכפיפה ועמידות בנגיפה, בשחיקה ובקילוף
 • משפרים עמידות בעומסים דינמיים.
 • משפרים את תהליכי יציקת משטחים משופעים.
 • מחליפים באופן חלקי פלדת זיון (כפוף לאישור המתכנן)
 • מאפשרים צמצום מספר התפרים
 • מתאים לטכנולוגיית "בטון מותז"

 ייעודים עיקריים

 • רצפות תעשייתיות מוחלקות ידנית בהליקופטר.
 • משטחים אופקיים ומשופעים.
 • שבילים ומדרכות מבטון
 • אלמנטים דקי דופן
 • שימושים נוספים על פי שיקול דעת המתכנן
 • בטון מותז
 • רצפות תעשייתיות לעומסים כבדים
 • רצפות שחיקה סוג 04 – רכב גלגלי הפלדה  וזחלי תנועה רבה
 • משטח  משופעים ואופקיים  ("רמפות")
 • עבודות מנהור ועיצוב מדרונות בטון מותז
 • שימושים מבנים נוספים על פי הנחיות המתכנן

תכולה אופטימלית

  500 עד 1000 ג"ר/מ"ק
  (על פי הנחיות היצרן ודרישות המתכנן)
  30 - 80 ק"ג/מ"ק (עפ"י המידות הגיאומטריות, הנחיות היצרן
  ודרישות  המתכנן)

מידות גיאומטריות טיפוסיות

  אורך: 6 עד 24 מ"מ   אורכים טיפוסיים: 65, 35, 25  מ"מ

התאמה לתערובות בטון

  מתאים לכל תערובת בטון לשימושים מבנים יומיומיים

  מתאים לתערובות ב-30 ומעלה

שיטת הובלה ושימה

 • הובלה במשאבה, בדוד או בשפיכה ישירה
 • משאבה להתזת בטון
 • הובלה במשאבה, בדוד או בשפיכה ישירה
 • משאבה להתזת בטון (בתכולות ובאורכי סיבים מתאימים)

השפעה על סומך עבידות

 • מפחיתים סומך ואינם מאפשרים בדיקת שקיעה רגילה אלא באמצעות שיטת ה"קונוס ההפוך".
 • לא פוגעים בעבידות.
 • מפחיתים סומך ואינם מאפשרים בדיקת "שקיעה רגילה".
 • מחייבים עיבוד אינטנסיבי יותר.

שיטת ציפוף

  מרטט מחט מכני   מרטט מחט מכני + סרגל ריטוט

שילוב פיגמנט

  אפשרי   אפשרי

PDF להורדה
בטון סיבים
דגשים והוראות
 • הבטון מיוצר בתנאי בקרה טובים בהתאם לדרישות התקנים הישראליים.
 • סוג הסיבים וכמותם יוגדרו מראש בהתאם להנחיות המתכנן
 • במידה ותוספת הסיבים אמורה להתבצע באתר, יש ליידע את מנהל המפעל  על כך.
 • נדרשת הקפדה יתרה על משחה ערבול  ואחידות פילוג הסיבים בתערובת הבטון.
 • שימת הבטון וציפופו מחייבים תשומת לב לסילוק כיסי אוויר ובועות אוויר, יש למנוע הצטברות גושי סיבים בעת  עיבוד הבטון.
 • שימת הבטון ועיבודו מחייבים שימוש באמצעי ציפוף וריטוט אינטנסיביים מתאימים.
 • פירוט ודגשים נוספים ראה בגליון הטכנולוגי של מוצר זה
הדחוסים של "הנסון" - שם דבר, זורם ולא נעצר
גיליון טכנולוגי

הוראות ודגשים בהזמנה וביישום

1. הזמנת הבטון

 • א. הזמנת בטון סיבים מחייבת העברת המפרט המיוחד של העבודה המגדיר: סוג הסיבים הנדרשים, מידות גיאומטריות, מינון הסיבים (גר׳/מ״ק) ושם היצרן.
 • ב. במידה והוספת הסיבים מתבצעת באתר, יצוין הדבר מראש בעת ההזמנה.
 • ג. יש להגדיר מראש, במדויק את כמות הבטון הנדרשת, כולל חישובי פחת, לשם שיריון מלאי סיבים מספיק.
 • ד. סומך הבטון המוזמן מתייחס בכל מקרה לסומך הבטון לפני תוספת הסיבים.
 • ה. תוספת הסיבים מפחיתה סומך אך אינה פוגעת בעבידות. ליציקות בטון סיבים המתבצעות באמצעות משאבה יש להזמין בטון בדרגת סומך אחת גבוהה מהרגיל.

2. מזג אוויר ותנאי סביבה

 • א. יציקות בתנאי מזג אוויר שרבי קיצוני או יציקות בתנאי מזג אוויר חורפי סוער במיוחד, מחייבות תשומת לב והתארגנות מתאימה, כפוף לסיכום מראש בין מנהל הפרויקט לבין נציג חב' ״הנסון״.
 • ב. ביציקת משטחים או רצפות חשופות, בעיקר במקרים בהם נדרש גימור חלק, אין לצקת כאשר במהלך היציקה או אחריה צפוי מזג אוויר סוער או גשום שעלול לגרום להיווצרות שלוליות על פני שכבת הבטון הטרי או לפגוע ביכולת עיבוד פני הבטון העליונים.
 • ג. במקרים בהם עבודות העיבוד או ההחלקה גולשות לשעות חושך יש להכין מראש אמצעי תאורה ובטיחות מתאימים.
 • ד. במקרים של תוספת סיבים באתר, תתבצע הוספתם לערבל בתיאום עם מנהל המפעל ותוך נקיטת אמצעי בטיחות מתאימים.

3. קבלת הבטון באתר

 • א. זיהוי הבטון - באמצעות תעודת משלוח ע"י נציג המזמין (מנהל עבודה וכד'), חובה לפני תחילת הפריקה.
 • ב. השלמת ערבול - במשך 3 דקות לפחות, במהירות סיבוב גבוהה.
 • ג. בהמתנה לפריקה - נדרש ערבול רצוף במהירות סיבוב נמוכה.
 • ד. לא ניתן למדוד את סומך הבטון באמצעות ״ קונוס״ לאחר תוספת סיבים. מדידת הסומך אפשרית בשיטות חלופיות (קונוס הפוך וכד').
 • הערכת העבידות תתבצע בטביעת עין ובאופן מעשי - תוך כדי שימת הבטון ועיבודו.
 • ה. משך ההמתנה - משך ההובלה, ההמתנה והפריקה מותאמים לטווח זמן של 90 דקות מרגע העמסת הבטון במפעל. סטייה ממסגרת פרק זמן זה תתאפשר במקרים חריגים עפ"י תיאום טכנולוגי מראש עם נציגנו.
 • ו. אישור קבלה - יתבצע באמצעות חתימה של נציג מורשה מטעם הלקוח ע"ג תעודת המשלוח.

4. שימוש ויישום

 • א. שימוש בבטון סיבים מחייב תכנון מפורט של מהלך היציקה, נקודות פריקת הבטון, כיוון ההתקדמות ושיטת הציפוף.
 • ב. יש להתארגן מראש עם אמצעי ריטוט מתאימים בהתאם לאופי היציקה (מרטטי מחט, סרגל ריטוט) כולל אמצעי ריטוט רזרביים.
 • ג. במהלך פריקת הבטון ושימתו יש לוודא שפילוג הסיבים בתערובת אחיד. אם קיים חשש לאחידות פילוג הסיבים, יש לבצע השלמת ערבול במשך 3-1 דקות לפני המשך היציקה.
 • ד. במקרים בהם יש צורך ב״גריפת״ הבטון לצורך שימתו, עיבודו ויישורו, יש להקפיד על גריפה אחידה כך שלא תתאפשר הצטברות גושי סיבים או פילוג בלתי אחיד שלהם.
 • ה. לבטון סיבים נטייה ליצור כיסי אוויר, לכן יש להקפיד על ריטוט אינטנסיבי יעיל.

5. שילוב סיבים בסוגי בטון שונים

 • תוספת סיבים אפשרית לסוגי בטון שונים (בטון מפוצה התכווצות, משופר החלקה, עמיד שחיקה, מותז וכד').
 • מומלץ לעיין בגיליונות הטכנולוגיים המתייחסים לסוגי בטון אלה.