דלג לתוכן
בטון סופר על 118- בטון מובא דור 4
בטון סופר על "סיבים"
בטון דור 4 - סדרת מוצרי בטון סופר על 118 כוללת מגוון תערובות בטון טרי ליציקות של אלמנטים קונסטרוקטיביים ואדריכליים ברמת ביצוע מעולה.

ייעוד

יישום

עבודות בטון מותז: חיזוק, תימוך ודיפון של עבודות מנהור, ייצוב מדרונות ומילוי חללים.
בתבניות ייעודיות בהתאם לדרישות המתכנן ולגימור הנדרש, תוך הקפדה על סוג נוזל ההפרדה ("שמן תבניות"), שיטת היציקה, הריטוט והאשפרה
מוצר מס' 68

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
 • תיאור: בטון דור 4 - סדרת מוצרי בטון סופר על 118 של "הנסון" כוללת מגוון תערובות  בטון טרי ליציקות של אלמנטים קונסטרוקטיביים ואדריכליים ברמת ביצוע מעולה (Concrete Performance High) בדרגות חוזק בין ב-30 לב-60. 
  הרכבי הבטון, מקורות חומרי הגלם ותכונותיהם, היחס מים/צמנט ותכולת הצמנט הותאמו  במיוחד לדרישות ת"י 118(2008) ות"י 466 חלק 1. 
  מוצרי הבטון סופר על 118 מהווים טכנולוגיה חדשנית בייצור ואספקת בטון. 
 • ייעוד: מוצרי בטון דור 4 בטון סופר על 118 הינם בעלי יכולת זרימה והתהדקות עצמית, מאפשרים תהליכי יציקה קלים יותר, חוסכים בצורך בוויברציה, חוסכים בכוח אדם ומספקים פני בטון ברמת גימור מעולה:
  • קירות דקי דופן בצפיפות זיון גבוהה.
  • תקרות צלעות וכריך.
  • שכבות תחתונות של רפסודות.
  • בטונים גלויים ו/או חשופים
ייצור הבטון מתבצע במפעלים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של חב' "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקדמה טכנולוגית.


סיווג, תכונות וייעודים

תכונות ומאפיינים

בטון סופר על "סיבים"

ייעוד בטון בתנאי שירות של עומסים דינאמיים, נגיפה/הולם (impact) ורגישות לסדיקה
זרימה זרימה עצמית מלאה
התהדקות התהדקות עצמית מלאה
שקיעה (מ"מ) שקיעה מלאה (מעבר לטווח הקונוס)
שרוע (מ"מ) 700 מ"מ ויותר
גוון גוון אפור רגיל/אדריכלי ללא אפר פחם
דרגות חוזק ב-30 עד ב-60
אגרגט מירבי 16 מ"מ
דרגת חשיפה מדרגה 2 עד 11
חדירות למים
מעבר כלורידים *
קטנה באופן משמעותי בהשוואה לבטון רגיל שיפור משמעותי בהתנגדות למעבר כלורידים בהשוואה לבטון רגיל
PDF להורדה
בטון סופר על "סיבים"
דגשים והוראות
 • הבטון מיוצר בתנאי בקרה טובים בהתאם לדרישות התקנים הישראליים ת"י 118 (2008) ובהתאם למערכת ההסמכה של מכון התקנים הישראלי.
 • הבטון נועד להובלה ופריקה תוך 90 דקות אלא אם סוכם אחרת מראש לגבי פרק זמן אחר.
 • מתכונות בטון סופר על 118: 
  • מתהדק ומתפלס מעצמו, 
  • חוסך בכח אדם ותשומות ביצוע נוספות. 
  • בעל קיים ארוך מהרגיל. 
  • הליך יציקה שקט ומהיר מהמקובל.
 • פירוט נוסף ודגשים לגבי הזמנת הבטון: מזג האויר ותנאי הסביבה, קבלת הבטון באתר, שימוש ויישום ראה בגליון הטכנולוגי של מוצר זה.
גיליון טכנולוגי

הוראות ודגשים בהזמנה וביישום

1. הזמנת הבטון

 • א. הזמנת בטון סיבים מחייבת העברת המפרט המיוחד של העבודה המגדיר: סוג הסיבים הנדרשים, מידות גיאומטריות, מינון הסיבים (גר׳/מ״ק) ושם היצרן.
 • ב. במידה והוספת הסיבים מתבצעת באתר, יצוין הדבר מראש בעת ההזמנה.
 • ג. יש להגדיר מראש, במדויק את כמות הבטון הנדרשת, כולל חישובי פחת, לשם שיריון מלאי סיבים מספיק.
 • ד. סומך הבטון המוזמן מתייחס בכל מקרה לסומך הבטון לפני תוספת הסיבים.
 • ה. תוספת הסיבים מפחיתה סומך אך אינה פוגעת בעבידות. ליציקות בטון סיבים המתבצעות באמצעות משאבה יש להזמין בטון בדרגת סומך אחת גבוהה מהרגיל.

2. מזג אוויר ותנאי סביבה

 • א. יציקות בתנאי מזג אוויר שרבי קיצוני או יציקות בתנאי מזג אוויר חורפי סוער במיוחד, מחייבות תשומת לב והתארגנות מתאימה, כפוף לסיכום מראש בין מנהל הפרויקט לבין נציג חב' ״הנסון״.
 • ב. ביציקת משטחים או רצפות חשופות, בעיקר במקרים בהם נדרש גימור חלק, אין לצקת כאשר במהלך היציקה או אחריה צפוי מזג אוויר סוער או גשום שעלול לגרום להיווצרות שלוליות על פני שכבת הבטון הטרי או לפגוע ביכולת עיבוד פני הבטון העליונים.
 • ג. במקרים בהם עבודות העיבוד או ההחלקה גולשות לשעות חושך יש להכין מראש אמצעי תאורה ובטיחות מתאימים.
 • ד. במקרים של תוספת סיבים באתר, תתבצע הוספתם לערבל בתיאום עם מנהל המפעל ותוך נקיטת אמצעי בטיחות מתאימים.

3. קבלת הבטון באתר

 • א. זיהוי הבטון - באמצעות תעודת משלוח ע״׳ נציג המזמין (מנהל עבודה וכד'), חובה לפני תחילת הפריקה.
 • ב. השלמת ערבול - במשך 3 דקות לפחות, במהירות סיבוב גבוהה.
 • ג. בהמתנה לפריקה - נדרש ערבול רצוף במהירות סיבוב נמוכה.
 • ד. לא ניתן למדוד את סומך הבטון באמצעות ״ קונוס״ לאחר תוספת סיבים. מדידת הסומך אפשרית בשיטות חלופיות (קונוס הפוך וכד').
 • הערכת העבידות תתבצע בטביעת עין ובאופן מעשי - תוך כדי שימת הבטון ועיבודו.
 • ה. משך ההמתנה - משך ההובלה, ההמתנה והפריקה מותאמים לטווח זמן של 90 דקות מרגע העמסת הבטון במפעל. סטייה ממסגרת פרק זמן זה תתאפשר במקרים חריגים עפ"י תיאום טכנולוגי מראש עם נציגנו.
 • ו. אישור קבלה - יתבצע באמצעות חתימה של נציג מורשה מטעם הלקוח ע"ג תעודת המשלוח.

4. שימוש ויישום

 • א. שימוש בבטון סיבים מחייב תכנון מפורט של מהלך היציקה, נקודות פריקת הבטון, כיוון ההתקדמות ושיטת הציפוף.
 • ב. יש להתארגן מראש עם אמצעי ריטוט מתאימים בהתאם לאופי היציקה (מרטטי מחט, סרגל ריטוט) כולל אמצעי ריטוט רזרביים.
 • ג. במהלך פריקת הבטון ושימתו יש לוודא שפילוג הסיבים בתערובת אחיד. אם קיים חשש לאחידות פילוג הסיבים, יש לבצע השלמת ערבול במשך 3-1 דקות לפני המשך היציקה.
 • ד. במקרים בהם יש צורך ב״גריפת״ הבטון לצורך שימתו, עיבודו ויישורו, יש להקפיד על גריפה אחידה כך שלא תתאפשר הצטברות גושי סיבים או פילוג בלתי אחיד שלהם.
 • ה. לבטון סיבים נטייה ליצור כיסי אוויר, לכן יש להקפיד על ריטוט אינטנסיבי יעיל.

5. שילוב סיבים בסוגי בטון שונים

 • תוספת סיבים אפשרית לסוגי בטון שונים (בטון מפוצה התכווצות, משופר החלקה, עמיד שחיקה, מותז וכד').
 • מומלץ לעיין בגיליונות הטכנולוגיים המתייחסים לסוגי בטון אלה.