דלג לתוכן
בטון מובא
בטון מותז
Shot Crete
בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 בעל דירוג והרכב המתאימים ליישום בהתזה בתהליך "רטוב" או "יבש"

ייעוד

יישום

עבודות בטון מותז: חיזוק, תימוך ודיפון של עבודות מנהור, ייצוב מדרונות ומילוי חללים.
יישום בהתזה בתהליך "רטוב" או "יבש".
מוצר מס' 37

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
 • תיאור:  בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 בעל דירוג והרכב המתאימים ליישום בהתזה בתהליך "רטוב" או "יבש" 
 • ייעוד: עבודות בטון מותז: חיזוק, תימוך ודיפון של עבודות מנהור, ייצוב מדרונות ומילוי חללים.
 • מרכיבי התערובת: צמנט, אגרגטים, מים ומוספים כימיים בתהליך "הרטוב" ותוספים מינרליים, סיבים (על פי דרישה).
 • שימה: באמצעות מכונת התזה.
 • תקנים ומפרטים רלוונטיים: ת"י 466 חלק 1, ת"י 26, ת"י 118, ת"י 601 והמפרט הכללי לעבודות בניין, פרק 54.
ייצור הבטון מתבצע במפעלים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקדמה טכנולוגית.


סיווג, תכונות וייעודים

תכונות ומאפיינים

 ב-30

 ב-40

 ב-50

חוזק בגיל 28 יום
(מינ. מגפ"ס)

 • בבדיקה תקנית  35.0
 • בבדיקה מוקדמת 38.0
 • בבדיקה שוטפת 33.0
 • בבדיקה תקנית  45.0
 • בבדיקה מוקדמת 48.0
 • בבדיקה שוטפת  43.0
 • בבדיקה תקנית  53.0
 • בבדיקה מוקדמת 58.0
 • בבדיקה שוטפת  55.0

חוזק הדבקות בגיל 28 יום (מגפ"ס)

 • ממוצע בבדיקות מוקדמות מינ. 1.2, בדיקה בודדת מינ. 0.8
 • ממוצע בבדיקות שוטפות מינ. 1.0, בדיקה בודדת מינ. 0.7

ייעודים עיקריים

 • חיזוק, תימוך ודיפון של עבודות מינהור
 • ייצוב מדרונות
 • מילוי חללים

גודל אגרגט מירבי

 • 19 מ"מ ("פוליה קטנה") או 10 מ"מ ("סומסום גדול") או 5 מ"מ ("סומסום קטן")

תוספים מיוחדים

 • סיבי פלדה, על פי הוראות המתכנן כתחליף חלקי מלא לרשתות זיון
 • מיקרוסיליקה או תוספים מינרלים אחרים עפ"י הוראות המתכנן לשיפור תכונות הידבקות ואטימות ולהקטנת נפולת התזה

שיטת יישום ונפולת מותרת (ערכים מרביים)

 • שיטה רטובה, נפולת מירבית בניסוי שדה:
  • 10% בהתזה אופקית ומשופעת
  • 20% בהתזה מלמטה למעלה
 • שיטה יבשה, נפולת מרבית בניסוי שדה:
  •  25% בהתזה אופקית ומשופעת
  • 40% בהתזה מלמטה למעלה

PDF להורדה
בטון מותז
דגשים והוראות
 • הבטון מיוצר בתנאי בקרה טובים בהתאם לדרישות התקנים הישראליים ת"י 118 ות"י 601 ובהתאם למערכת ההסמכה של מכון התקנים הישראלי.
 • בעת ההזמנה יש להגדיר באופן מפורש את שיטת ההתזה  "יבשה/רטובה") ופרטים ודגשים טכניים נוספים.
 • הבטון נועד להובלה ופריקה תוך 90 דקות אלא אם סוכם אחרת מראש לגבי פרק זמן אחר.
 • שיטת  היישום (התזה רטובה/יבשה), תוספת סיבים ו/או מיקרוסיליקה, גודל אגרגט מירבי ודרוג נקבעים בדרך כלל במפרט המיוחד, על המזמין להציג מראש לצורך התאמת התערובת.
 • לפני תחילת העבודה יש לבצע ניסוי שדה מוקדם.
 • פירוט נוסף ודגשים לגבי הזמנת הבטון: מזג האוויר ותנאי הסביבה, קבלת הבטון באתר, שימוש ויישום ראה בגליון הטכנולוגי של מוצר זה.
בטון מותז של "הנסון" - הפתרון הנבחר לעבודות דיפון, מינהור ותימוך.
גיליון טכנולוגי

הוראות ודגשים בהזמנה וביישום

1. הזמנת הבטון

 • א. הזמנת בטון ליישום בהתזה מחייבת העברת המפרט המיוחד של העבודה למנהל המפעל לצורך תכן מוקדם של תערובת הבטון ובחינת חומרי גלם מתאימים כולל סיבי פלדה ומיקרוסיליקה במידה והם נדרשים.
 • ב. סוג הבטון המוזמן והרכבו יהיו אך ורק בהתאם לניסויים מוקדמים.
 • ג. כמות הבטון בכל משלוח תותאם לקצב ההתזה הצפוי תוך התחשבות במשך העיכוב ותנאי הסביבה.
 • ד. לפני תחילת אספקת הבטון לאתר תתקיים פגישת תאום בין מנהל הפרוייקט למנהל מפעל הבטון.
2 . מזג אוויר ותנאי סביבה
 • א. יציקות בתנאי מזג אוויר שרבי קיצוני או יציקות בתנאי מזג אוויר חורפי סוער במיוחד, מחייבות תשומת לב והתארגנות מתאימה, כפוף לסיכום מראש בין מנהל הפרוייקט, הקבלן מבצע ההתזות וטכנולוג חב' "הנסון". 
 • ב. מינון המוסף מעכב ההתקשרות יותאם למשך ההובלה, ההמתנה והפריקה כך שהשפעתו תסתיים פרק זמן קצר ביותר לאחר התזתו. 
 • ג. במידה ועבודת ההתזה מתבצעת במקום פתוח שאינו מקורה, אין לבצע התזה בתנאי גשם שעלול "לשטוף" את הבטון או לפגוע בו בטווח הזמן שעד התקשותו המלאה. 
 • ד. יש להשלים את כל עבודות ההכנה כמפורט בסעיף 4א', 4ב'  שלהלן, עוד לפני הזמנת הבטון. יש לבדוק מראש את תקינות הציוד וכל אמצעי העזר הנדרשים. 
 • ה. בעבודות התזה במקומות לא מוארים (מנהרות, מרתפים וכד') ובעבודות התזה המתבצעות בשעות חשכה יש להכין מראש אמצעי תאורה ובטיחות מתאימים.
3. קבלת הבטון באתר והתאמת סומך
 • א. זיהוי הבטון - באמצעות תעודת משלוח ע"י נציג המזמין (מנהל עבודה וכד'), חובה לפני תחילת הפריקה. 
 • ב. השלמת ערבול-במשך 3 דקות לפחות במהירות סיבוב גבוהה.
 • ג. בהמתנה לפריקה - ערבול רצוף במהירות סיבוב נמוכה.
 • ד. משן המתנה-משן ההובלה, ההמתנה והפריקה מותאמים לטווח זמן של 90 דקות מרגע העמסת הבטון במפעל. סטייה ממסגרת פרק זמן זה תתאפשר במקרים חריגים עפ"י תאום טכנולוגי. מראש עם נציגנו (ראה להלן גם הערות סעיף 2).
 • ה. בעבודות התזה בשיטה"הרטובה" ייבחן סומן הבטון בטביעת עין לפני תחילת פריקתו למשאבת ההתזה. 
 • ו. בטון שנתקבל דליל מהנדרש, יש לעכב באתר תוך כדי ערבול במהירות סבוב נמוכה לפרק זמן של כ-15 דקות ולבחון את הסומך שנית. 
 • ז. לבטון שהתקבל בסומך יבש מהנדרש ניתן להוסיף מים אך ורק במידה וצויינה תוספת המים המירבית המותרת בתעודת המשלוח. תוספת המים תתבצע בהדרגה בכמויות קטנות של עד 30  ליטר. לאחר תוספת המים, נדרשת השלמת ערבול בסיבובים מהירים במשך 3 דקות לפחות. בגמר הערבול ייבחן סומן הבטון שנית. חריגה מכמות המים המצויינת בתעודת המשלוח אסורה.
 • ח. במקרים בהם מוספים סיבים לתערובת (סיבי פלדה/סיבים סינתטיים וכד') לא ניתן לבחון את סומך הבטון בשיטת ה"קונוס". 
 • ט. בעבודות התזה בשיטה"היבשה" תתבצע תוספת המים באתר בהתאם לצורכי ההתזה.
 • י. תוספת מוספים לבטון בשיטה"היבשה" תתבצע כך:
  • מוספים אבקתיים - יעורבלו עם תערובת הבטון היבשה
  • מוספים נוזלים - יעורבבו עם המים בנחיר ההתזה ("דיזה") . 
 • יא. הקבלן מבצע ההתזה יתעד בכתב את תצרוכת המים בהתזה בשכבה"היבשה" לצורכי אחידות ובקרה . 
 • יב. אישור קבלה - יתבצע באמצעות חתימה של נציג מורשה מטעם הלקוח ע"ג תעודת המשלוח. 
4. שימוש ויישום 
 • א. לפני הזמנת משלוח הבטון הראשון להתזה יושלמו כל ההכנות הנדרשות כולל סילוק חומר רופף וניקיון פני השטח, התקנה וקיבוע של עוגנים, רשתות זיון, הרטבת פני השטח, במידה והדבר נדרש וכד'. 
 • ב. לפני הזמנת משלוח הבטון הראשון תיבדק תקינות כל ציוד ההתזה וכל אמצעי העזר.
 • ג. במידה והעבודה מתבצעת תחת פיקוח חיצוני, יש לקבל אישור המפקח לתחילת עבודות ההתזה 
 • ד. תחילת ההתזה מחייבת התאמת סומן הבטון כמפורט בסעיף 3 לעיל.
 • ה. התזת הבטון תתבצע בהתאם למצויין במפרט הבין משרדי לעבודות בניין  ("הספר הכחול" פרק 54) תוך שימת הדגש על: 
  • התזה בניצב לפני המשטח הנוצק.
  • הקפדה על עובי כיסוי של רשתות הזיון.
  • בהתזה בשכבות נדרשת הקפדה על חיספוס וניקיון פני השטח של השכבה התחתונה.
  • סילוק עודפי בטון מפני השטח יתבצע לפני התקשרותו הכימית ולפני התזת בטון נוסף.
  • בחינה רצופה של כמות הנפולת.
 • ו. פינוי פסולת - אין להשתמש בנפולת ליציקה חוזרת, יש לסלקה בהקדם האפשרי מאזור ההתזה.
 • ז. אשפרה - האשפרה תתחיל במועד המוקדם ביותר האפשרי תוך הבטחת פני בטון מותז רוויים באמצעות התזת מים או מריחת תחליב אשפרה (Curing Compound), בכמות התואמת את דרישות  המפרט הבין משרדי פרק 54 (1.5 פעמים הכמות המומלצת ע"י היצרן ל-1 מ"ר).
 • ח. תוספת סיבי פלדה - תוספת סיבי פלדה לתערובת בטון מותז תתבצע בהתאם להוראות המפרט הטכני/דרישות המתכנן שיכללו הגדרת סוג הסיבים, מידותיהם וכמות הסיבים בק"ג/מ"ק. תערובת בטון המכילה סיבי פלדה תעורבל ערבול נוסף לפני תחילת הפריקה ולאחר כל הפסקה בפריקת הבטון יתבצע ערבול נוסף להבטחת אחידות פילוג הסיבים בתערובת.
 • ט. תוספת סיבים סינתטיים-כל האמור לגבי סיבי פלדה נכון גם לגבי סיבים סינתטיים  
 • י. במידה ותוספת הסיבים מתבצעת באתר, יתבצע ערבול בסיבובים מהירים במשך 5 דקות לפחות לפני תחילת הפריקה. 
 • יא. משלוח ראשון של בטון להתזה יחשב בכל מקרה למשלוח ניסיוני לבחינת התאמת התערובת דירוג האגרגטים, הסומך, תכולת הסיבים וכד' לציוד ההתזה. נפח הבטון במשלוח הראשון יהיה קטן וייקבע מראש בתאום בין מנהל הפרוייקט למנהל מפעל הבטון.
5. תיקוני בטון מותז
 • א. במידה ושטח בטון מותז הוגדר כמחייב תיקון עקב פגמים, אזורי סגרגציה ו/או קיני חצץ, נקודות חולשה או תורפה בהידבקות וכד',  יבוצע סיתות הבטון על פני כל האזור הפגום לעומק שיבטיח פני בטון אחידים ו"בריאים". עומק הסיתות יהיה לפחות 3 ס"מ. פני הבטון שסותתו יהיו מחוספסים ונקיים.
 • ב. התיקון יתבצע באמצעות התזת בטון בשכבה בעובי שיבטיח מילוי כל האזור שסותת.
 • ג. במקרים בהם מדובר בתיקון מקומי ניתן, במידה והתקבל אישור מהמתכנן, לבצע את התיקון באמצעות מלט מיוחד לתיקונים המיושם במריחה ולא בהתזה.
 • ד. אישור לתיקון חייב להתקבל מראש ע"י מזמין העבודה/מפקח/מתכנן.
6 . בקרת חוזק הבטון
 • א. בקרת חוזק בטון מותז תתבצע בהתאם לאמור במפרט הבין משרדי פרק 54.
 • ב. בקרת בטון טרי שסופק להתזה בשיטה"הרטובה" יכולה להיעשות ע"י בדיקת מדגמים שניטלו בהתאם לת"י 26 חלק 1. כמקובל עבור כל בטון מובא.
 • ג. במקרים של אספקת תערובת בטון להתזה בשיטה"היבשה" מחוייבת חב' "הנסון" אך ורק לכמויות מרכיבי התערובת ולא לתוצאות החוזק.  
 • ד. חוזק בטון המכיל סיבי פלדה ייבדק אך ורק באמצעות גלילים שנקדחו משטח ההתזה או משטח של התזת "דמה" במידה ולא רוצים לפגוע באזור המותז הייעודי.