דלג לתוכן
בטון מובא
בטון לשימושים מבניים יומיומיים
Concrete for Structural Uses
בטון מובא בדרגות חוזק ב- 15 עד ב- 40 ובדרגות סומך S4 עד S8

ייעוד

יישום

שימושים מבניים (קונסטרוקטיביים) רגילים.
נדרשת הקפדה על התאמת גודל האגרגט המרבי ושיטת הציפוף למידות האלמנט ושיטת השימה (בטון רגיל, משאבה, ללא פוליה).
מוצר מס' 33

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
 • תיאור: בטון מובא בדרגת חוזק ב- 15 עד ב- 40  ובדרגות סומך S4 עד S8.
 • ייעוד: שימושים מבנים (קונסטרוקטיביים) רגילים.
 • מרכיבי התערובת: צמנט רגיל, אגרגטים, מוספים כימיים ותוספים מינרליים.
 • שימה: בשפיכה ישירה, באמצעות כלי מעביר (סל מנוף) או באמצעות משאבה.
 • יישום: נדרשת הקפדה על התאמת גודל האגרגט המרבי ושיטת הציפוף למידות האלמנט ושיטת השימה (בטון רגיל, משאבה, ללא פוליה).
 • תקנים ומפרטים רלוונטיים: ת"י 466 חלק 1, ת"י 26, ת"י 118, ת"י 601 והמפרט הכללי לעבודות בניין, פרק 02.
ייצור הבטון מתבצע במפעלים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקדמה טכנולוגית.


סיווג, תכונות וייעודים

תכונות ומאפיינים

 ב-15

 ב-20

 ב-30

 ב-40

חוזק בגיל 28 יום
(מינ. מגפ"ס)

 ממוצע  18.0
 דוגמה בודדת  12.0

 ממוצע  23.0
 דוגמה בודדת  17.0

 ממוצע  33.0
 דוגמה בודדת  27.0

 ממוצע  43.0
 דוגמה בודדת  37.0

 ייעודים עיקריים

 • בטון רזה 
 • עבודות פיתוח  
 • גב קירות אבן 
 • בטון רזה
 • עבודות פיתוח
 • רכיבי מבנה קונסטרוקטיביים
 • רכיבי שלד מבנה 
 • רכיבי ממ"ד   
 • ביסוס ויסודות  
 • רכיבים טרומיים 
 • רכיבי שלד כבדים
 • רכיבים דרוכים
 • רכיבים טרומיים 
 • לשימושים מיוחדים אחרים 

שיטת שימה
ודירוג סומך

 • לשפיכה ישירה , באמצעות שוקת או דוד (מנוף) S8 - S4
 • להובלה במשאבה S8 - S5

גודל אגרגט מירבי

 25 מ"מ ("פוליה גדולה") - בטון רגיל
 19 מ"מ ("פוליה") - בטון משאבה
 14 מ"מ ("עדש") - בטון ללא פוליה 
PDF להורדה
בטון לשימושים מבניים יומיומיים
דגשים והוראות
 • הבטון מיוצר בתנאי בקרה טובים בהתאם לדרישות התקנים הישראליים ובהתאם למערכת ההסמכה של מכון התקנים הישראלי.
 • הבטון נועד להובלה ופריקה תוך 90 דקות אלא אם סוכם אחרת מראש לגבי פרק זמן אחר.
 • פירוט נוסף ודגשים לגבי הזמנת הבטון: מזג האוויר ותנאי הסביבה, קבלת הבטון באתר, שימוש ויישום ראה בגליון הטכנולוגי של מוצר זה
הדחוסים של "הנסון" - שם דבר, זורם ולא נעצר
גיליון טכנולוגי

הוראות ודגשים בהזמנה וביישום

1. הזמנת הבטון

 • א. בנוסף לפרטים הרגילים יוגדרו גם: ייעוד הבטון, שיטת השימה, קצב הספקה רצוי, משך המתנה משוער לכל ערבל, בעיות גישה ותמרון באתר . 
 • ב. בכל מקרה של דרישה מיוחדת לגבי סוג צמנט, תכולת צמנט מינימלית מקסימלית), מקור וסוג ח"ג (אגרגטים ומוספים), תכולת אוויר בבטון הטרי, זמני התקשרות וכד', הדבר יובהר ויוגדר מראש. 
2. מזג אוויר ותנאי סביבה
 • א. יציקות בתנאי מזג אוויר שרבי קיצוני או יציקות בתנאי מזג אוויר חורפי סוער במיוחד, מחייבות תשומת לב והתארגנות מתאימה, כפוף לסיכום מראש בין מנהל הפרוייקט לבין נציג חברת "הנסון". 
 • ב. בתקופת החורף יש להתארגן עוד לפני היציקה עם אמצעי הגנה נגד מי גשם.
 • ג. ביציקות לילה יש להכין מראש אמצעי תאורה ובטיחות מתאימים.
3. קבלת הבטון באתר
 • א. זיהוי סוג הבטון - באמצעות תעודת משלוח ע"י נציג המזמין (מנהל עבודה וכד'), לפני תחילת הפריקה. 
 • ב. השלמת ערבול - במשך 3 דקות לפחות במהירות סיבוב גבוהה.
 • ג. בהמתנה לפריקה - ערבול רצוף במהירות סיבוב נמוכה.
 • ד. משך המתנה - משך ההובלה, ההמתנה והפריקה מותאמים לפרק זמן של 90 דקות מרגע העמסת הבטון בערבל. סטייה מפרק זמן זה תתאפשר עפ"י תיאום טכנולוגי מראש עם נציגנו.
 • ה. אישור קבלה - יתבצע באמצעות חתימה של נציג מורשה מטעם הלקוח ע"ג תעודת המשלוח.
4. שימוש ויישום
 • א. תכנון היציקה - יש לתכנן מראש את כיוון התקדמות היציקה, נקודות שפיכת הבטון, שיטת הריטוט, מספר אמצעי הריטוט, מספר פועלים ומיקומם. 
 • ב. מנהל יציקה - יש לקבוע מראש מנהל יציקה (מנהל עבודה, ראש קבוצה וכד') שהוא הנציג האחראי הנמצא בקשר עם נהג הערבל ומפעיל המשאבה/מנוף. 
 • ג. שימה - שפיכת הבטון תתבצע באופן שימנע סגרגציה או נתזים כתוצאה מפגיעת זרם הבטון בברזל הזיון ו/או בתבנית. 
 • ד. הפסקות יציקה-יש להימנע מהפסקות יציקה ממושכות. במקרה של הפסקה, יש לבצע ריטוט חוזר של הבטון באזורי החיבור לפני חידוש היציקה ולוודא חיבור בריטוט בין שכבות הבטון השונות.
 • ה. כיסוי הברזל - יש להקפיד על כיסוי ברזל הזיון בשכבת בטון בהתאם לתכנית.
 • ו. ריטוט - יש לבצע ריטוט יעיל באמצעים שיבטיחו ציפוף הבטון וסילוק מירבי של בועות האוויר ממנו. ריטוט חוזר של הבטון הטרי יתבצע 15 עד 30 דקות מסיום הריסוס הראשוני, כפוף לתנאי מזג האוויר וזאת לשם צמצום סדקים פלסטיים ראשוניים.
 • ז. אשפרה ראשונית - יש להתחיל באשפרה מיד עם גמר החלקת פני הבטון או ישורו. במקומות בהם אשפרה במים אינה אפשרית, יש לכסות את פני הבטון הטרי היצוקים בשכבה אטומה מתאימה שתוכננה מראש (יריעות, תחליב אשפרה וכד').  יש לתכנן את אמצעי האשפרה מראש.
 • ח. אשפרה מאוחרת - האשפרה תימשך 7 ימים, האשפרה תתבצע באחת השיטות המקובלות כמפורט להלן, כפוף לצורך, לאמצעים ולהוראות המתכנן:
  • אשפרה באמצעות הרטבה במים בתדירות ובאופן שיבטיחו שמירת לחות הבטון.
  • כיסוי ביריעות אטומות של פני הבטון שהורוו קודם לכן תוך הבטחת מניעת התאיידות.
  • שימוש בתחליב אשפרה ( Curing Compound) כפוף לאישור המתכנן. 
 • ט. טפסנות - תכנון הטפסנות, אטימותה, יציבותה, עמידותה בלחץ הבטון והתאמתה למידות, הם תנאי לקבלת רכיב בטון בעל מראה ומידות גיאומטריות כנדרש. פירוק הטפסנות יתבצע רק במועד ובחוזק שנקבע ע"י המתכנן. במקרה ונדרש פרוק תבניות מהיר ניתן להשתמש ב"בטון מהיר התחזקות" של "הנסון" (ראה גליון טכנולוגי של מוצר זה).